Gwybodaeth am y diwydiant

Sut i lanhau gwaredu gwastraff bwyd

2018-11-10

1. Dileu'r eitemau sydd ynghlwm wrth y wastedisposer bwyd. O dan golau fflachlor, defnyddiwch gefail neu haenau at atodiadau cleanthese. Diffoddwch y pŵer i osgoi anaf damweiniol.


2. Defnyddiwch ddŵr poeth i lanhau'r wyneb. Os oes carthion, yna ychwanegwch glanedydd i arwain y dŵr yn y sinc i 5-10 cm. Anodwch y switsh a'i rinsio â dŵr.


3. Defnyddiwch giwbiau halen a rhew. Ychwanegwch 2 chwpan o glefyd ar waredu gwastraff bwyd, yna ychwanegwch gwpan o halen, ychwanegwch rywfaint o ddŵr oer, trowch ymlaen i'r prosesydd, a'i falu a'i wasgu yn y gwaredwr gwastraff.


4. Glanhewch y tu mewn i'r prosesydd bwyd gyda chws caled neu hen frws dannedd. Rinsiwch â dŵr ar ôl brwsio.


0574-56585175
sales@nbsuoken.com