Gwybodaeth am y diwydiant

Sut i ddelio â'r broblem sbwriel yn ddyddiol?

2018-11-13
Ein dull cyffredin yw llosgi a thirlenwi. Nawr mae'n rhaid i ni newid y ffordd draddodiadol hon, datrys y problemau yn ein bywyd yn wyddonol, a delio â phroblemau byw a sbwriel byw. Rhaid inni wneud defnydd da o'r gwaredu gwastraff bwyd newydd. cynnyrch. Mae pethau traddodiadol yn dda ac yn ôl. Rhaid inni ddysgu o gryfderau ein gilydd a chymryd y gorau ohonynt. O ran gwaredu sbwriel, mae'n rhaid i ni ddefnyddio dulliau newydd a gwyddonol i ddelio â hwy, gydag effeithiol, cyfleus a diogel.

Yn wahanol i'r offer mawr a welwn yn aml, mae'r gwaredwr gwastraff bwyd fel y cyfarpar trydan arferol a ddefnyddir yn ein cartref. Mae'n siâp tebyg i'r peiriant llaeth ffa soia domestig. Mae ychydig yn fwy na'r gegin. Fe'i gosodir o dan y sinc y gegin a'i gysylltu â'r garthffos. Ar ôl i'r sbwriel gael ei waredu, gellir ei ollwng yn uniongyrchol, heb aros yn y cartref, yn y gwaredwr sbwriel, neu yn y garthffos, fel na fydd unrhyw bryfed ac arogleuon yn y tŷ, ac nid oes angen poeni am rwystro carthffosydd a achosir gan lanhau aflan. Yn ein bywydau, anaml iawn y byddwn yn dod i gysylltiad â rhai germau prin. Mae'n gyffredin i gael salwch, ond nid yw'n anochel a lleihau. Mae bugs yn lledaenu gwahanol germau, maent o wahanol anifeiliaid, planhigion, neu gall lledaeniad germau sy'n cael eu cynnal ar bethau eraill i'n cyrff a'n bwydydd niweidio ni, lleihau faint o sbwriel yn ein cartrefi, a helpu i leihau'r nifer o bryfed yn ein cartrefi. Gall hyn leihau haint germau o'r rhyngddynt.

0574-56585175
sales@nbsuoken.com