Gwybodaeth am y diwydiant

Sut y dylid glanhau gwaredu gwastraff bwyd fel rheol?

2018-12-19

Glanhau: Os na fyddwch chi'n teimlo'n lân, byddwch chi'n rhoi rhywfaint o synnwr neu glanedydd llaw, yna trowch y peiriant ymlaen a'i olchi.

 

Deodorization: Os ydych chi'n teimlo'n arogl, gadewch iddo chwarae rhywbeth fel lemon, oren, grawnffrwyth, ac ati. Os oes gennych flas mawr, defnyddiwch finegr gwyn + soda pobi, arllwyswch am ychydig funudau ac yna golchi itoff;

 

Cynnal a Chadw: Arllwyswch yr iâ i mewn iddo a chwythu i ffwrdd, sy'n gyfwerth â miniogi'r gyllell.

 

A fydd yn blocio'r garthffos?

 

Credaf mai dyma'r mater y mae pawb yn pryderu fwyaf amdano, ond ar hyn o bryd nid yw wedi'i glywed. Cyn belled â'ch bod chi yn ôl yr egwyddor, mewn egwyddor, ni fydd unrhyw rwystr. Ar ôl popeth, os ydych chi am ofyn i rywun basio'r bibell ddŵr, yn y bôn, byddwch chi'n sychu mewn mis, felly mae bywyd y gwasanaeth yn 8 ~ 15 blynyddoedd fel sbwriel. Efallai y dywedodd ei fod yn hawdd i'w ddefnyddio!


0574-56585175
sales@nbsuoken.com