Gwybodaeth am y diwydiant

Mae Peiriant Gwaredu Bwyd Gwastraff Cegin yn creu amgylchedd cegin ffres ac iach

2018-12-26

Gwnaed Peiriant Gwaredu Bwyd Gwastraff Cegin i greu amgylchedd cegin glân a hylan --- bydd y gwastraff gwastraff bwyd yn cael ei ryddhau am amser hir a bydd yn allyrru pob math o unpleasantsmells. Os na chaiff ei waredu, bydd yn bridio bacteria ac yn denu plâu o'r fath, sef ascogroaches, pryfed a mosgitos. Nid yn unig yn effeithio ar hylendid cegin, ond mae hefyd yn effeithio ar iechyd eich teulu.

 

Mae Peiriant Gwaredu Bwyd Gwastraff Cegin yn trin bron pob un o wastraff bwyd fel cucurbita, graddfeydd pysgod, bysiau pysgod, esgyrn cyw iâr ac esgyrn porc. Gall clirio gwastraff bwyd roi cegin glân, hylendid ac iach i chi er mwyn atal lledaeniad pandemigau.

0574-56585175
sales@nbsuoken.com