Gwybodaeth am y diwydiant

Gwaredu Peiriannau Gwaredu Bwyd Gwastraff Cegin i leddfu rhwystr carthffosydd

2018-12-26

Mae Peiriant Gwaredu Bwyd Gwastraff Cegin yn lleddfu'r drafferth o rwystro carthffosiaeth yn gyflym ac yn effeithiol --- gall y gwastraff a gynhyrchir yn ystod paratoi bwyd a'r bwyd sy'n weddill ar ôl prydau fwydo'r bibell ddraenio'r gegin. Yr arfer arferol yw glanhau'r bwydydd hyn yn wastadwy, a fydd nid yn unig yn staenio eich dwylo, ond hefyd yn achosi croes-haint.

 

Mae Peiriant Gwaredu Bwyd Gwastraff Cegin yn cansmash y gwastraff bwyd rydych chi'n ei daflu i mewn i wladwriaeth fwrw mewn cyfnod byr, ac yn diflannu gyda'r dŵr, felly does dim angen i chi glirio'r bibell garthffos am lawer o flynyddoedd i ddatrys y trafferthion y mae eich dyfrffordd yn aml yn cael ei rwystro .

0574-56585175
sales@nbsuoken.com