Gwybodaeth am y diwydiant

Gyda Gwaredydd Gwastraff Bwyd Di-staen, Datryswch lawer o bethau

2019-01-23

Oeddech chi'n gwybod bod 75% o'r caniau sbwriel ar gyfartaledd yn wastraff bwyd? Mae'r gwastraff bwyd yn y gegin nid yn unig yn ein gwneud ni'n fudr ac yn anghyfleus, ond hefyd yn bygwth iechyd aelodau'ch teulu.

 

Gall cynhyrchion pysgod a llaeth waethygu'n gyflym a pydru mewn amgylchedd cynnes y gegin i gynhyrchu nifer fawr o facteria a phryfed. Mae'n anghyfleus dod â bagiau garbage o'r gegin i'r bin sbwriel awyr agored bob dydd. Ni fydd teuluoedd arferol yn cael amser i anfon garbage sawl gwaith y dydd. Efallai nad ydych chi'n sylweddoli eich bod chi wedi byw mewn aer llygredig y rhan fwyaf o'r amser. Ar ben hynny, gall y cyflenwad uniongyrchol hwn o garbage i'r awyr agored helpu i ddatrys problem aer budr y tu mewn i'r tŷ, ond mae'n arwain at broblemau amgylcheddol awyr agored mwy difrifol. Mae gwastraff bwyd yn parhau i beidio â pydru yn yr awyr agored i ddenu anifeiliaid a phryfed niweidiol, gan arwain at amodau aflanol o gwmpas y cartref.


0574-56585175
sales@nbsuoken.com