Gwybodaeth am y diwydiant

Angenrheidiol Gwaredu Gwastraff Cegin

2019-01-23

Oherwydd y cynnwys lleithder uchel a chynnwys organig gwastraff cegin, bydd ei nodweddion a'i arogleuon yn cael effeithiau andwyol ar iechyd a glanweithdra amgylcheddol, a bydd yn hawdd bridio sylweddau niweidiol megis micro-organebau pathogenig a mycotoxinau. Os yw gwastraff y gegin yn cael ei gymysgu mewn sbwriel domestig ar gyfer llosgi neu waredu tirlenwi, bydd yn achosi llawer o wastraff o sylweddau ac olewau organig. Ar yr un pryd, oherwydd gwerth calorig isel gwastraff y gegin a'r cynnwys lleithder uchel, ni all ddiwallu gofynion llosgi gwastraff garw domestig. Achosir y deuocsin gan ymbosgiad annigonol, ac mae'n anodd iawn ei drin yn y broses o gladdu halen uchel mewn braster a halen uchel, felly mae'r gwaredu ar wahân, yn ddiniwed ac yn defnyddio adnoddau gwastraff y gegin yn arbennig o bwysig.

 

Gwastraff bwyd y gellir ei phrosesu:

 

1. Cig wedi'i goginio ac esgyrn bach, asennau, esgyrn dofednod wedi'u coginio

 

2. Cregyn croen cranc croen, pysgod esgyrn pysgod, craidd melon croen

 

3. Rhisome dail llysiau, gohiriadau i ben, ac ati.

 

4. Gwastraff bwyd nad yw'n addas i'w waredu:

 

5. Esgyrn mochyn heb eu coginio a'u torri, esgyrn gwartheg a defaid, esgyrn, tiwbog

 

6. Esgyrn y goes (swnllyd yn ystod y driniaeth ac yn hawdd i fynd yn sownd yn y pen drawwr)

 

7. Lledr anifail heb ei goginio (fel coch moch, caen gwen)

 

8. Gweddill croen planhigyn uchel (fel gweddillion cnau betel, cnewyllyn mango, cob corn, ac ati)


0574-56585175
sales@nbsuoken.com