Cynhyrchion

View as  
 
  • Gan fod y cynhyrchion diogelu amgylcheddol gwydr pwysig, Gwastraff Gwastraff Bwyd Cegin wedi cael ei ddefnyddio'n eang mewn gwledydd datblygedig megis Ewrop, America, Japan a Korea, ac mae wedi bod yn angenrheidiol yn raddol i deuluoedd modern a bywyd modern.

  • Pryd bynnag y byddwch chi'n dod i ben yn y sbwriel, a ydych chi erioed wedi meddwl am gael rhywbeth i'ch helpu i ddelio â'r pennau pen a'r gohiriadau hyn, ie, mae yna beth o'r fath. Mae'r enw hefyd yn syml iawn, a elwir yn brosesydd sbwriel y gegin.

  • Mae Gwastraff Gwastraff Bwyd Dur Di-staen yn ffordd newydd o drin gwastraff bwyd mewn cartrefi modern: gweddillion, ysbwriel cig, llysiau, pysgod melon, cregyn wyau, dail te, seiliau coffi, cobiau corn bach, dofednod Esgyrn bach, ac ati i atal gwastraff bwyd o germau bridio, mosgitos, chwistrellod, lleihau arogl y gegin, a thrwy hynny hyrwyddo iechyd y teulu, gwneud y gorau o'r amgylchedd cartref, a datrys y broblem o garthffosydd sydd wedi'u rhwystro'n hawdd.

  • Mae gwaredwr gwastraff bwyd cartref yn ddyfais glanhau sy'n malu ac yn pwyso gweddillion bwyd i bowdr neu gronynnau bach gan rannau malu sy'n cael eu gyrru gan yrru cyflym ac yn eu rhyddhau'n naturiol o'r carthffosydd â llif y dŵr.

  • Mae'r prosesydd gwastraffu sbwriel gwastraff y gegin yn chwalu'r gweddillion bwyd i mewn i bowdr neu gronynnau dirwy a'i ollwng ar hyd y dŵr drwy'r garthffos. Gall drin cregyn wyau, esgyrn dofednod, tywelion papur, esgyrn pysgod, sglodion melon, coesau llysiau, dail te. Mae dwsinau o orffwys yn cael eu gadael yn y bwyd, o'r ffynhonnell i ddileu a rheoli cynhyrchu bacteria a sicrhau glendid yr amgylchedd byw, megis dileu'r ffenomen sychu sbwriel yn llawr y cyntedd, gan leihau'r defnydd dyddiol o waredu sbwriel, morgrug, mosgitos, pryfed a phlâu eraill sy'n byw yn yr amgylchedd.

  • Mae Sink Food Waste Disposer yn gyfarpar cegin modern, newydd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd sy'n defnyddio dull newydd o drin gwastraff bwyd mewn cartrefi modern: gweddillion, ysgubion cig, tlysau llysiau, pysgod melon, cnau wyau, dail te, darnau bach o grawn Rod , dofednod ac esgyrn bach, ac ati, trwy newid siâp gwastraff bwyd i drin gwastraff bwyd yn brydlon ac yn ddiniwed, er mwyn sicrhau glanhau cegin yn gyflym, yn gyfleus a chyflym.

0574-56585175
sales@nbsuoken.com